Homeij Oisterwijk

Homeij maakt gebruik van het ESF-subsidiefonds (Europees Sociaal Fonds)

Homeij maakt momenteel gebruik van het ESF-subsidiefonds (Europees Sociaal Fonds), doormiddel van de inzet van een externe HR adviseur van ABAB, Tanja Heetkamp.

Het ESF-fonds richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Het is de bedoeling de arbeidsproductiviteit te verhogen door het vernieuwen van werkwijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van competenties. Doel is het verbeteren van bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent.

 

Thema’s en activiteiten waarop Homeij adviezen in wil winnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan op het gebied van P&O
  • Competentiemanagement & Persoonlijke Ontwikkeling
  • Medewerkers coaching
  • Flexibele werkcultuur

 

Als bovenstaande doelen gerealiseerd gaan worden, zijn de uiteindelijke te bereiken resultaten van Homeij als volgt te omschrijven:

  • Een optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, waarbij er ruimte is voor verschillen tussen medewerkers en de afzonderlijke talenten effectief worden benut.
  • De betrokkenheid van de medewerkers te verhogen doordat zij (nog) meer worden betrokken bij de organisatie, er geluisterd wordt naar hun ambities, ze ingezet worden op hun talenten en kwaliteiten en dit een positieve impact op het verloop van personeel en ziekverzuimpercentage heeft.
  • Haar medewerkers meer kansen hebben en doorstromen binnen de organisatie.
  • Betere communicatie hetgeen leidt tot betere samenwerking en daarmee bijdraagt aan het succes van de organisatie.
  • Het fundament voor het Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid is dusdanig door de adviseur gelegd, dat wijzelf, gezamenlijk, de komende jaren hierop verder kunnen bouwen.
  • Een nog beter imago, naamsbekendheid én aantrekkelijkere werkgeverschap voor Homeij. 


ESF logo